projectTo Be Worldwide

ARCHIEF: dit project is in het verleden ondersteund maar er loopt op het moment geen samenwerking.

Project

To Be Worldwide

To Be Worldwide ziet het als haar missie kinderen in ontwikkelingslanden te helpen vaardigheden te ontwikkelen waarin het reguliere onderwijs ter plekke (nog) niet kan voorzien. Vaardigheden die bijdragen aan een betere toekomst en een verdere ontwikkeling van de eigen gemeenschap.

Map credits: Your Vector maps (http://bit.ly/1FE28Qe) & The Noun Project (http://bit.ly/1Jy6lLK)

Sinds de oprichting in 2002 heeft To Be Worldwide verschillende Educational Centres in Ghana gebouwd. Deze centra bieden voorzieningen waar het bij lokale scholen aan ontbreekt. Zo huisvesten de Educational Centres een kinderbibliotheek en zijn er faciliteiten voor computertraining. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd waarbij het stimuleren van essentiële en specifieke vaardigheden centraal staat. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met lokale basis- en middelbare scholen.

In 2017 heeft To Be World Wide haar activiteiten uitgebreid met het To Be Worldwide Alumni Program. Met het oprichten van een actieve alumni organisatie hoopt oprichter Nellie Kirschner de voormalige 'I want to Be' -leerlingen middels georganiseerde activiteiten te kunnen blijven inspireren en stimuleren op weg naar een betere toekomst.

Door deelname aan het To Be Worldwide Alumni Program worden alumni van het ' I want to Be'- program in staat gesteld workshops bij te wonen waarvoor zij zelf thema's kunnen aandragen. Aanvullende informatie naar aanleiding van de workshops is voor iedere alumni verkrijgbaar in de Educational Centres. Speciaal daarvoor geselecteerde alumni wordt de kans geboden om deel te nemen aan counseling sessies, die carrière- en toekomstgericht zijn. Ook helpt de organisatie van het To Be Worldwide Alumni program bij het vinden van een stage of een werkplek.

 

Het ontwikkelen van vaardigheden voor een betere toekomst is bij het To Be Worldwide Alumni Program essentieel. Deze vaardigheden variëren van  toekomstvaardigheden (o.a. computervaardigheden en internet) tot levensvaardigheden (kritisch en logisch leren denken, creativiteit etc.).

Ook is er veel aandacht voor sociale- en communicatieve vaardigheden; essentieel in het dagelijkse én professionele leven.

 

Verwacht wordt dat er in 2018 zo'n 50 oud-leerlingen deel kunnen nemen aan het alumni programma. Nellie en haar team zijn ambitieus en hopen het programma de komende jaren verder te kunnen uitbreiden. Dagelijks zien zij het zelfvertrouwen van de alumni groeien en hun hoop op een betere toekomst toenemen.

Vaandeldrager

Nellie

Nellie is in Ghana geboren. Haar moeder is Ghanees en haar vader Nederlands. Tot haar achtste groeide ze op in Ghana. Daarna verhuisde ze in haar eentje naar Nederland om hier naar school te gaan. Eerst woonde ze bij een Nederlands gezin en later ging ze naar een kostschool. Alle vakanties bracht ze bij haar ouders in Ghana door.
Na de middelbare school studeerde Nellie in Zwitserland aan de hotelschool. Waarna ze binnen de afdeling human resourses een carrière opbouwde in Engeland en Duitsland in de hotelwereld en de media.

Na 10 jaar dacht ze: "nu is het tijd om iets voor Ghana te doen”. Al snel vormde zich een plan. Nellie had op dat moment zelf jonge kinderen die in Nederland naar school gingen. Ze zag een duidelijk verschil tussen het onderwijs hier en het onderwijs dat haar nichtjes en neefjes in Ghana kregen. In Nederland en veel andere Europese landen worden kinderen enorm gestimuleerd. Niet alleen van huis uit, maar ook via het schoolsysteem dat veel meer omvat dan in Ghana. Al van jongs af aan leren kinderen logisch na te denken, zelfstandig te werken en creatief om te gaan met situaties. Ze worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en deze te gebruiken en te laten floreren.

Deze rijkdom aan onderwijs staat in schril contrast met de scholen in Ghana waar in klassen met een groot aantal leerlingen alleen tijd is om de basics te onderwijzen en geen plaats is voor individuele aandacht.

Nellie heeft een bedrijfsplan opgesteld voor To Be Worldwide, ongeveer zoals het nu bestaat. Met dit plan is ze langs vele verschillende mensen gegaan om het bij te schaven en om over sponsering en samenwerkingsverbanden te praten.

In 2002 heeft ze samen met haar moeder het eerste To Be Worldwide center opgezet. Nellie regelt, grotendeels vanuit Nederland, alle praktische zaken, en haar moeder runt ter plaatse de twee centra. De afgelopen jaren is gebleken dat de formule werkt. Er zijn duidelijke positieve resultaten. Nellie’s droom is om met de To Be Worldwide formule jongeren en volwassenen tot buiten de grenzen van Ghana te bereiken.