projectStichting Straatkinderen Medellìn

Project

Stichting Straatkinderen Medellìn

Stichting Straatkinderen Medellìn organiseert sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor de straatkinderen van Medellìn, Colombia. Deze kinderen zijn achtergesteld door armoede, huiselijk geweld, verwaarlozing, seksuele intimidatie of verslaving. Deelname aan de activiteiten bevordert hun sociale integratie en verbreedt hun toekomstperspectief.

Onderwijs is het belangrijkste speerpunt van Stichting Straatkinderen Medellìn. Voor de kinderen die mee willen doen aan het programma stelt de stichting daarom als voorwaarde dat zij naar school gaan. Naast het organiseren van tal van activiteiten begeleiden Eddy en zijn team de deelnemende kinderen in hun ontwikkelingsproces. De kinderen wordt o.a. geleerd dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst en dat het verwezenlijken van een droom vaak gepaard gaat met keihard werken. Tevens ondersteunen Eddy en zijn team de kinderen bij het maken van belangrijke keuzes die bepalend zijn voor hun toekomst. Te denken valt aan het kiezen van een vakopleiding of de keuze voor een bepaalde baan.

 

 

De filosofie van Eddy is dat juist deze achtergestelde kinderen heel veel kunnen leren van sport- en spel activiteiten waar ze plezier in beleven. Hierdoor leren ze samenwerken en groeit hun vertrouwen in de mensen om hen heen. Voor deze kinderen die, zo jong als ze zijn, al veel ellende hebben meegemaakt blijken de activiteiten tevens een goede uitlaatklep te zijn voor frustraties. Wanneer kinderen voor het eerst meedoen aan de activiteiten denken ze vaak dat de wetten van de straat ook op het veld gelden. Eddy en zijn team leren hen dan beter te communiceren, regels te hanteren en conflicten op een positieve manier op te lossen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en staan zij positiever in het leven.

Vaandeldrager

Eddy Veldhuisen

Tot 2006 werkte Eddy in Nederland als leerkracht met zeer moeilijk opvoedbare kinderen en was hij coach/docent bij de KNVB.

Nadat hij zijn baan had opgezegd begon Eddy aan een wereldreis. Zijn startpunt was Medellìn, Colombia. Hij ging er aan de slag bij een vrijwilligersproject waarvoor hij voetbalde met straatkinderen. Al snel merkte hij dat dezelfde kinderen steeds terugkwamen. Toen de kinderen met het idee kwamen om in een officiële competitie te gaan voetballen was Eddy meteen laaiend enthousiast.  Hij wilde hier zijn stinkende best voor doen, maar stelde de voorwaarde dat de kinderen moesten verblijven in een tehuis in het centrum van de stad en naar school moesten gaan. Dat lukte en in 2007 begon Eddy met twee voetbalteams, een jongens- en een meisjesteam.

De kinderen die voorheen moesten zien te overleven op straat zag hij veranderen in kinderen die durfden te dromen. Dat motiveerde Eddy om langer in Medellìn te blijven en zowel in Nederland als in Colombia zijn eigen stichting op te richten voor de straatkinderen van Medellìn.

Het beginpunt van zijn wereldreis werd zijn eindbestemming en inmiddels woont Eddy alweer 12 jaar in 'de stad van de eeuwige lente'. In het dagelijkse leven werkt Eddy als reisgids in het mooie Colombia. Daarnaast zet hij zich belangeloos in voor zijn stichting. Met een gedreven en enthousiast team van 15 werknemers ontfermt hij zich over zo'n 300 straatkinderen in Medellìn en maken zij HET verschil in de levens van deze jonge kinderen.