projectStichting OKI

Project

Stichting OKI

Stichting OKI is een ouderinitiatief dat gestart is met als doelstelling het realiseren van een toekomstvaste en sociaal verantwoorde woon- en leefomgeving voor jong volwassenen met een beperking.

Map credits: All-free-download (http://bit.ly/WHbNFA) & d-maps.com (http://bit.ly/1HhcQkr)

 

Middenin het centrum van Bussum heeft stichting OKI een historisch pand aangekocht en volledig verbouwd zodat acht jong volwassenen met een beperking hier onder leiding van  professionele begeleiding heerlijk kunnen wonen en leven. Het huis is zodanig ingericht dat kamers, gemeenschappelijke ruimtes, faciliteiten, tuin en techniek volledig aansluiten op de eisen die aan de bewoningsvorm worden gesteld.

 

Het zorgechtpaar Ronald en Agathe, dat permanent in het OKI-huis woont, verzorgt samen met een vast team enthousiaste woonbegeleiders de dagelijkse ondersteuning. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat de OKI-bewoners één groot gezin vormen en dat OKI een veilige plek is waar iedereen zich ook echt thuis voelt.

 

Door de kleinschaligheid spelen de ouders een belangrijke rol en middels een ouderraad is er regelmatig overleg met het Stichtingsbestuur. De ouders hebben een belangrijke stem in het opstellen van een op maat gemaakt zorgplan voor hun kind en er is dan ook regelmatig overleg met de begeleiding over de invulling en voortgang ervan. Daarnaast helpt een vaste groep vrijwilligers bij verschillende werkzaamheden in en rondom het OKI huis.

Vaandeldrager

Hans

Jongeren met een beperking worden net als alle andere kinderen volwassen. Dan willen ook zij het ouderlijk huis verlaten en op eigen benen gaan staan.
Toen de zoon van Hans en Carla deze leeftijd bereikte en de familie op zoek ging naar passende woonruimte in de buurt kwamen ze erachter dat die simpelweg niet bestond.
Samen met twee andere echtparen die met hetzelfde vraagstuk zaten, zijn ze om de tafel gaan zitten. Ze kwamen tot de conclusie: als het er niet is, dan gaan we het maken!
Bij zo'n initiatief duurt het meestal jaren voordat het idee werkelijkheid wordt. Zo niet bij Hans en OKI. Zonder enige ervaring op dit gebied en zonder bestaande richtlijnen zijn ze aan de slag gegaan en nog  geen drie jaar later was het OKI huis een feit. Een ongelofelijke prestatie.

Dat het allemaal zo snel ging kwam mede door de enorme inzet van architecten, aannemers, de gemeente en de financiële steun van daarvoor bestemde fondsen. Maar ook de vele particulieren en bedrijven uit de buurt die op hun eigen manier betrokken raakten en meehielpen gaven het project vleugels. In het begin was Hans actief op zoek naar hulp, maar later kwamen er spontaan telefoontjes van bedrijven die hun hulp aanboden. Dat heeft ervoor gezorgd dat het OKI huis nog mooier is geworden dan ze ooit hadden kunnen dromen.

Tijdens de ruim een jaar durende verbouwing werd ook gestart met de selectie van de bewoners. Hiervoor is o.a. een externe partij van daarin gespecialiseerde orthopedagogen ingeschakeld. Zij hebben nauwkeurig een selectie gemaakt uit de vele aanmeldingen en zo de groep samengesteld. Inmiddels reilt en zeilt het OKI huis al 2,5 jaar met veel succes. Het idee dat ooit aan de keukentafel ontstond is werkelijkheid. En hoe!

Hans en OKI hebben het wiel grotendeels zelf moeten uitvinden. Hun overtuiging is dat dit wiel ook op andere plaatsen in Nederland kan draaien. OKI deelt daarom graag de ervaringen en expertise met nieuwe initiatieven.