projectDe ’s-Gravelandse Buitenplaatsen van Natuurmonumenten

ARCHIEF: dit project is in het verleden ondersteund maar er loopt op het moment geen samenwerking.

Project

De ’s-Gravelandse Buitenplaatsen van Natuurmonumenten

De ’s-Gravelandse Buitenplaatsen van Natuurmonumenten

Al meer dan honderd jaar werkt natuurmonumenten aan hun doel om Nederland mooi te houden en waar mogelijk mooier te maken. Inmiddels beschermt Natuurmonumenten ruim 100.000 hectare natuur in Nederland. Onderdeel hiervan zijn de historische ’s-Gravelandse Buitenplaasten waar 4 eeuwen tuingeschiedenis te vinden is.

Map credits: All-free-download (http://bit.ly/WHbNFA) & d-maps.com (http://bit.ly/1HhcQkr)

Natuurmonumenten heeft vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw geleidelijk aan tien buitenplaatsen verworven:
- Bantam
- Boekesteyn
- Gooilust
- Hilverbeek
- Jagtlust
- Land en Bosch
- Schaep en Burgh
- Schoonoord
- Spanderswoud
- Spiegelrust

Deze buitenplaatsen en landhuizen werden in de zeventiende eeuw door rijke Amsterdammers gebouwd. In eerste instantie als belegging en later ook om er vrije tijd en de zomers door te brengen. Tegenwoordig vormt het gebied van 385 hectare een ideaal wandelgebied en wordt het jaarlijks door duizenden mensen en kinderen bezocht. Elk van de buitenplaatsen heeft zijn eigen karakter, een unieke combinatie van natuur en cultuurhistorie.

De Buitenplaatsen zijn inmiddels bijna vier eeuwen oud en raakten in ras tempo ‘op leeftijd’. Daarom heeft Natuurmonumenten een omvangrijk tienjaren plan opgesteld voor herstel van de bossen, lanen en tuinen. Dit zijn werkzaamheden zoals:

-verjonging van lanen, boomgroepen en solitairen
-renovatie en herstel van de structuur van de wandelpaden
-face-lift van tuinen en bijgebouwen (stallen, folies)
-herstel van waterlopen, vijverpartijen en gazons

De herstelwerkzaamheden zijn gestart in 2008. Elk jaar worden op een aantal plaatsen verspreid over het gebied werkzaamheden uitgevoerd om de Buitenplaatsen voor de volgende 400 jaar veilig te stellen.

Vaandeldrager

Johan

Als zes jarige jongen werd Johan door zijn vader in alle vroegte voorop de stang meegenomen om in de omgeving van het Naardermeer te gaan 'struinen'. Johan genoot van deze uitstapjes.
Zijn wens om boswachter te worden kon in eerste instantie geen doorgang vinden omdat er in de jaren zeventig maar één opleiding was en het was lastig om daar op te komen.

Hij heeft toen voor de Lagere Tuinbouwschool in Naarden gekozen en aansluitend de Middelbare Tuinbouwschool in Utrecht gevolgd. Tijdens zijn stage als bloemist bloemkweker merkte hij al gauw dat dit niets voor hem was.
Na uiteenlopende banen als boomverzorger, voorman/uitvoerder en tuinbaas door het hele land werd Johan ook excursieleider op het Naardermeer bij Natuurmonumenten.
Hij werkte er al een paar jaar toen ze in 1998 bij de buitenplaatsen van 's-Graveland de oude muur met 'leifruit' in ere wilden herstellen en er iemand werd gezocht om dit plan te verwezenlijken. Johan was vier jaar in de leer geweest bij de laatste fruit vakonderwijzer die deze techniek nog beheerste en was daarmee de uitgelezen persoon om deze taak uit te voeren.

In 2002 kwam zijn wens alsnog uit en werd Johan boswachter van de buitenplaatsen van ‘s Gravenland. Hij verdiepte zich steeds meer in de historie van dit gebied en er ontstonden ideeën om iets van deze historie terug te brengen. In 2006 volgde hij de opleiding: Groen Ruimtelijk erfgoed aan de Hogeschool van Utrecht. Daar leerde hij alles over historisch onderzoek, het vergaren van de juiste gegevens, een beheerplan maken en het rentmeesterschap. Tezamen met zijn brede kennis over de natuur haalde hij hiermee alles in huis om zijn visie voor de buitenplaatsen naar de praktijk te vertalen. Johan nam deel aan het projectteam onder leiding van een Tuin- en Landschapsarchitect dat het tienjarig herstelplan ontwikkelde. Dit plan werd omarmd door het bestuur en de directie van Natuurmonumenten en er werden sponsoren gezocht.

In 2007 is Johan samen met een projectteam, aannemers en steun van vijftig vrijwilligers gestart met de uitvoering van het plan.

Boekesteyn Panorama midden grote Weide na herstel_Copy