projectKanthari

ARCHIEF: dit project is in het verleden ondersteund maar er loopt op het moment geen samenwerking.

Project

Kanthari

Kanthari is een instituut in Trivandrum, Kerala India waar deelnemers door middel van een intensieve training worden voorzien van technieken, methoden en ideeën om hun visies voor een betere wereld om te zetten in effectieve, relevante maatschappelijke projecten.

Icon credit: Agus Purwanto (http://thenounproject.com/Brexebrex/)

De  deelnemers komen van over de hele wereld en hebben uiteenlopende achtergronden. Sommige hebben een universitaire diploma, terwijl anderen weinig tot geen formele opleiding hebben. Sommige kandidaten zijn blind of lichamelijk gehandicapt, maar niet iedereen.

Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal grote tegenslagen in hun leven hebben overwonnen en hierdoor gedreven zijn om sociale veranderingen tot stand te brengen. Ze hebben creatieve en unieke ideeën voor een ​​significante verandering in hun gemeenschap, een verandering die een voorbeeld voor andere regio's, samenlevingen, landen als geheel zou kunnen zijn.

Kanthari’s doel is om deze sociale leiders uit de marge van de samenleving een springplank te bieden door middel van een vernieuwend en speciaal hiervoor ontwikkeld curriculum. In een vijf delen tellend en zeven maanden durend programma worden de social change makers bijgestaan door een groep internationale experts, ook wel katalysatoren genoemd. Dit zijn geen leraren op een conventionele manier maar experts die bereid zijn om kennis uit te wisselen met de deelnemers en de nodige energie geven om vooruit te gaan.

Een kanthari is een kleine, maar zeer pittige Chili met geneeskrachtige eigenschappen die in het wild groeit in Kerala (India). Voor het Kanthari instituut staat deze plant symbool voor degenen die het lef hebben om schadelijke tradities en de status quo uit te dagen en het vuur bezitten om met innovatieve ideeën een positief verschil te maken in plaats van een slachtoffer van omstandigheden te zijn.

Sinds 2009 zijn er door Kantharis over de hele wereld meer dan 60 initiatieven opgezet die een verschil maken.

Vaandeldrager

Sabriye

Toen Sabriye 4 jaar oud was werd er een oogbeschadiging bij haar ontdekt die er toe leidde dat ze met 12 jaar volledig blind werd. Dit gaf haar een groot gevoel van schaamte. Pas toen ze naar een speciaal internaat voor blinden ging, voelde ze zich niet langer zielig en een buitenbeentje. Ze leerde er o.a. het Braille-schrift, paardrijden, kayakken en skiën. Daarna studeerde ze Centrale Aziatische Wetenschappen en volgde ze naast Mongolisch en modern Chinees ook modern en klassiek Tibetaans. Ze was de eerste blinde student die Tibetaans leerde. Omdat ze geen notities kon maken, ontwikkelde ze het Tibetaans Braille-schrift. Dit is inmiddels het officiële blindenschrift voor het Tibetaans.

Toen ze in 1997, op 26-jarige leeftijd alleen naar Tibet was gereisd en daar met een Tibetaanse vriendin te paard kleine dorpjes bezocht kwam ze erachter dat daar (voornamelijk door de hoogte) tweemaal zoveel blinden wonen dan elders in de wereld. Ook leerde ze dat er onder de lokale bevolking veel vooroordelen bestaan over blinden. Blindheid werd gezien als een straf voor wandaden uit vorige levens. Omdat er geen school voor blinde kinderen was, besloot ze een school op te richten. Ze wil de kinderen en hun omgeving leren wat ze zelf ooit heeft ervaren, namelijk dat je ondanks je handicap een volwaardig leven kan lijden zonder hulpeloos te zijn. Ze wil ze een gevoel van eigenwaarde geven.

Tijdens haar reis door China en Tibet in 1997 leerde Sabriye Paul Kronenberg kennen. In 1998 keerden ze beiden naar Lhasa terug om de school te starten. Later hebben ze de organisatie 'Braille without Borders' opgezet.

Met eigen geld, veel vallen en opstaan, maar vooral veel onbegrip van vooral hulporganisaties startten ze met aanvankelijk vijf leerlingen de eerste blindenschool in Lhasa. Voor de kinderen en ouders een zegen. Sabriye krijgt al snel de Tibetaanse naam Kelsang Meto wat Geluksbloem betekent.

In 2009 richt ze, wederom samen met Paul, Kanthari op. In dit instituut geven Sabriye en Paul eigenlijk het stokje door. Ze begeleiden daar op unieke wijze deelnemers van over de hele wereld bij het verwezenlijken van relevante maatschappelijke projecten.