projectIMC Basis

Project

IMC Basis

IMC Basis biedt aanvullend onderwijs aan kinderen uit sociaaleconomische achterstandswijken in verschillende steden van Nederland. Stichting AKBHHH ondersteunt de uitvoering van IMC Basis op basisschool Caleidoscoop in Almere.

IMC Basis is een door Stichting IMC Weekendschool ontwikkeld lesprogramma voor leerlingen van groep 7/8. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen die in een omgeving leven waarin zij weinig positieve en leerzame ervaringen opdoen. Deze kinderen hebben vaak geen mensen in hun directe omgeving met wie zij leerzame activiteiten ondernemen en aan wie zij vragen kunnen stellen. IMC Basis vindt het van onschatbare waarde dat kinderen, naast leren lezen, schrijven en rekenen, vooral veel zien, doen en horen. Hierdoor leren kinderen wat ze leuk vinden, waar hun talenten liggen en zijn ze beter in staat om de juiste keuzes te maken gericht op de toekomst.

Het aanvullend onderwijs van IMC Basis is gericht op het verbreden van toekomstperspectieven, het vergroten van zelfvertrouwen, het versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving en het voeden van motivatie.

 

Gedurende drie uur per week ontmoeten leerlingen en enthousiaste professionals elkaar in de klas, gaan ze samen aan de slag met het ‘echte werk’ en op excursie naar uiteenlopende werkplekken. IMC Basis inspireert niet alleen de leerlingen en de gastdocenten, maar ook bedrijven en organisaties. Door leerlingen te enthousiasmeren voor hun vakmanschap en onderneming dragen ook zij concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.

Inmiddels wordt IMC Basis uitgevoerd op een groeiend aantal basisscholen in Nederland. IMC Basis richt zich op wijken in Nederlandse gemeenten waar een relatief hoog percentage van de bewoners in armoede leeft en waar sprake is van integratieproblematiek. In januari 2017 is IMC Basis gestart op basisschool Caleidoscoop in Almere waar elke woensdagochtend de kinderen verwachtingsvol uitkijken naar een nieuwe en inspirerende gastdocent die hun toekomst een stukje dichterbij brengt...

Vaandeldrager

Margreet Rutten

Margreet coördineert het aanvullend onderwijsprogramma IMC Basis op basisschool Caleidoscoop in Almere. Samen met bevlogen professionals organiseert zij wekelijks inspirerende lessen voor de leerlingen van groep 7/8.

Margreet heeft zelf jarenlang voor de klas gestaan. De sterke focus  op cognitieve vaardigheden frustreerde haar als leerkracht.  Zij zag dat leerlingen van slechts 11 jaar oud al bezig waren met de verschillende schoolniveaus. Juf, mijn ouders geloven dat alleen HAVO en VWO goed is en de rest niet!Margreet ervaart IMC Basis dan ook als een prachtige aanvulling op het reguliere onderwijs. Ze merkt dat leerlingen tijdens de IMC-lessen vooral bezig zijn met het ontwikkelen van hun talenten en interesses. Juist dát maakt onderwijs betekenisvoller en leuker.

"Door IMC Basis krijgen de leerlingen de kans om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn en daar krijgen de kinderen én ik ontzettend veel energie van!"