projectHome of Hope

Project

Home of Hope

Home of Hope is een kindertehuis gelegen in het midden van Sri Lanka nabij de plaats Kandy. Wat tien jaar geleden begon als een klein tehuis voor vijf kinderen is inmiddels uitgegroeid tot een heus kinderdorp van 12,5 hectare waar meer dan honderd kinderen van Tamil en Singalese afkomst een veilig thuis vinden.

Icon credit: Agus Purwanto (http://thenounproject.com/Brexebrex/)

In eerste instantie ging het om kinderen uit oorlogsgebieden in het noorden en oosten van het land, onder meer om te voorkomen dat ze als kindsoldaat gerekruteerd zouden worden. Nu de oorlog voorbij is gaat het vooral om kinderen die bij gebrek aan opvang in gevangenissen hebben moeten leven en daar geconfronteerd zijn met misbruik en geweld.

 

Het dorp bestaat uit diverse kleine woningen (dorms) waar kleine groepen kinderen onder begeleiding wonen. Op deze manier wordt een huiselijke sfeer gecreëerd die doet denken aan het gewone gezinsleven.

De steunpilaren van het Home of Hope dorp zijn Alfy en Sharmini Perera. Dit echtpaar heeft de dagelijkse leiding en zij zijn als het ware de vader- en moederfiguur voor alle kinderen. Alfy is Singalees en Sharmini is Tamil. Er heerst nog altijd haat tussen beide bevolkingsgroepen, dus zij vormen het perfecte voorbeeld voor de kinderen.

Home of Hope is geen traditioneel kindertehuis. De aanpak wordt gekenmerkt door liefdevolle begeleiding en goede scholing zodat kinderen leren op eigen benen te staan in de maatschappij en aan een mooie en zelfstandige toekomst kunnen werken.

Vaandeldrager

Rebecca Bijker

Al van jongs af aan waren ontwikkelingshulp en naastenliefde een onderwerp in Rebecca’s leven.
Het geloof in Jezus is belangrijk voor haar. Voor haar houdt dat o.a. in dat je de liefde en overvloed die je zelf voelt deelt met anderen.

Toen ze 7 was zag ze een programma over kinderen op de Filipijnen die op een vuilnisbelt leefden, het programma bleef haar jaren bij. Zodanig dat ze na haar middelbare school afreisde naar dat gebied om daar ontwikkelingswerk te doen.

De keuzes en stappen die volgden op gebied van studie, werk en vrije tijd zijn steeds in diezelfde lijn.

Aan het eind van haar studie werkt ze via een studievriend als vrijwilliger in een kindertehuis in Sri Lanka. Een aantal maanden later wordt ze gebeld door diezelfde vriend. Er zijn meer kinderen dan dat er plaats is in het tehuis. Ook heeft hij beschikking over een oude kippenboerderij en kent hij een geschikt echtpaar die de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich wil nemen. Voelt Rebecca er wat voor om hiermee aan de slag te gaan? Ze is dan 25 en twijfelt of ze deze verantwoordelijkheid aan kan. Met financiële hulp van haar vader (dan ƒ200 per maand) durft ze het aan en wordt Home of Hope geboren. De eerste jaren draait Home of Hope op steun van familie en vrienden van Rebecca. Stap voor stap groeit het aantal kinderen en de faciliteiten in Sri Lanka en Rebecca richt een stichting op en start met het werven van sponsorgelden. Hoewel het aantal bewoners inmiddels is gestabiliseerd rond de 100 blijft Home of Hope groeien en Rebecca groeit mee…

kinderen HH groepsportret