projectBenares Schoolfonds

ARCHIEF: dit project is in het verleden ondersteund maar er loopt op het moment geen samenwerking.

Project

Benares Schoolfonds

Stichting Benares Schoolfonds (BSF) maakt sinds 2003 onderwijs mogelijk voor kasteloze en kansarme kinderen in Varanasi, India, en sinds 2011 ook in de Indiase stad Jaipur.

 

Icon credit: Agus Purwanto (http://thenounproject.com/Brexebrex/)

De kinderen van de vier scholen, die BSF in Varanasi ondersteunt, komen uit gezinnen met een inkomen beneden de armoedegrens. Ze leven in een sloppenwijk en soms op straat. In Jaipur maakt de door de stichting ondersteunde school deel uit van een kinderdorp voor straatkinderen.

Stichting Benares Schoolfonds vindt onderwijs de belangrijkste manier om sociale veranderingen tot stand te brengen. Scholing bant armoede uit, opent de ogen van mensen en maakt ze zelfbewuster. Dán kunnen zij het heft zelf in handen nemen en opkomen voor hun rechten.

 

Met de nadruk op scholing van meisjes ondersteunt de stichting de gedachte dat goed opgeleide vrouwen op hun beurt ook hun dochters weer naar school zullen sturen en dat de noodzakelijke sociale veranderingen zo sneller gerealiseerd kunnen worden.

Stichting Benares Schoolfonds heeft ook een individueel sponsorprogramma dat onderwijs mogelijk maakt voor zeer gemotiveerde en zorgvuldig geselecteerde kinderen.

Vaandeldrager

Conny

Conny’s liefde voor India en haar inwoners is ooit geboren toen ze in 1992 haar jongste dochter opzocht die daar na haar eindexamen een jaar verbleef.  In datzelfde jaar ontmoette ze Frans Baartmans. Deze pater zette zich met gelden van het Benaresfonds in voor betere leefomstandigheden voor de  bewoners van Nagwa, een van de armste wijken van Varanasi. Dit deed hij onder andere door het verzorgen van onderwijs.
Conny steunde dit fonds al een aantal jaar toen ze op verzoek van Frans in 1996 naar Varanasi afreisde om zelf les te geven op zijn school. Na jaren ervaring in het Nederlandse onderwijs gaf ze nu een aantal maanden Engelse les en muziekles aan de kinderen van Nagwa. Deze periode heeft haar leven verrijkt en definitief veranderd. “Verder ging het eigenlijk vanzelf”. Sindsdien keerde ze regelmatig terug. In 2003 heeft Conny de onderwijstak van het werk van Frans overgenomen en Stichting Benares Schoolfonds opgericht.
Elk najaar reist Conny (op eigen kosten) naar India om het reilen en zeilen op de scholen te controleren, aan te moedigen, bij te sturen waar nodig en de contacten te onderhouden.
Ze vindt het elk jaar heerlijk om te gaan, ze komt er thuis.