projectOver ons


Het begin

Stichting AKBHHH is in 2006 opgericht vanuit het idee in bescheidenheid bij te dragen aan het grotere geheel. Vandaar de naam “Alle Kleine Beetjes Helpen”.

Tijdens de eerste vergadering werd besproken dat we onszelf niet te serieus moeten nemen en onze bijdrage in perspectief moeten blijven zien. Zo zijn de twee laatste H’s in de naam geboren die staan voor “Ha Ha”. Aan het roer staat een onbezoldigd bestuur van professionals die naast hun dagelijkse werkzaamheden de kwaliteit en bezieling voor AKBHHH waarborgen.


Klein maar fijn

AKBHHH is een relatief kleine stichting, maar ons enthousiasme is groot. We steunen projecten in binnen- en buitenland op het gebied van natuur, onderwijs, ontwikkelingshulp en gezondheidszorg.

Deze kleinschaligheid is een hoeksteen voor succes, o.a. omdat het snelheid en flexibiliteit in de besluitvorming met zich meebrengt. Ook bij de besteding van de donaties zijn we via grote projecten uiteindelijk terecht gekomen bij de ondersteuning van kleine, persoonlijke initiatieven.


Richtlijnen en intuïtie

Sinds de oprichting is er een aantal ‘operating principles’ ontstaan. Geen regels, maar richtlijnen om ons op koers te houden.

Juist door het ontbreken van al te veel regels is er ruimte voor intuïtie en de mogelijkheid vanuit het hart te opereren.


Vaandeldragers

Bij nagenoeg alle projecten die wij steunen is een zogenaamde vaandeldrager aanwezig.

Hij of zij is nauw betrokken bij het project en is bijvoorbeeld de initiator of de inspirator. Wij hebben meestal direct contact met deze vaandeldrager.


Inspiratie

De vaandeldragers zijn voor ons belangrijk omdat we door hun bevlogenheid in de projecten geloven, maar ook omdat we zelf geïnspireerd raken en wat is er mooier dan dat?!

We willen deze inspiratie met zoveel mogelijk mensen delen en daarom kunt u via deze site kennismaken met de vaandeldragers.