projectIMC Basis

Project

IMC Basis

IMC Basis biedt aanvullend onderwijs aan kinderen uit sociaaleconomische achterstandswijken in verschillende steden van Nederland. Stichting AKBHHH ondersteunt de uitvoering van IMC Basis op basisschool de Caleidoscoop in Almere.

IMC Basis is een door IMC Weekendschool ontwikkeld lesprogramma voor kinderen van groep 7/8 van de basisschool. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen die in een omgeving leven waarin zij weinig positieve en leerzame ervaringen opdoen. Deze kinderen hebben vaak geen mensen in hun directe omgeving met wie zij leerzame activiteiten ondernemen en aan wie zij vragen kunnen stellen. IMC Basis vindt het van onschatbare waarde dat kinderen, naast leren lezen, schrijven en rekenen, vooral veel zien, doen en horen. Hierdoor leren kinderen wat ze leuk vinden, waar hun talenten liggen en zijn ze beter in staat om de juiste keuzes te maken gericht op de toekomst.

Het aanvullend onderwijs van IMC Basis is gericht op het verbreden van toekomstperspectieven, het vergroten van zelfvertrouwen, het versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving en het voeden van motivatie.

 

Gedurende drie uur per week ontmoeten leerlingen en enthousiaste professionals elkaar in de klas, gaan ze samen aan de slag met het ‘echte werk’ en op excursie naar uiteenlopende werkplekken. IMC Basis inspireert niet alleen de leerlingen en de gastdocenten, maar ook bedrijven en organisaties. Door leerlingen te enthousiasmeren voor hun vakmanschap en onderneming dragen ook zij concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.

Inmiddels wordt IMC Basis uitgevoerd op een groeiend aantal basisscholen in Nederland. IMC Basis richt zich op wijken in Nederlandse gemeenten waar een relatief hoog percentage van de bewoners in armoede leeft en waar sprake is van integratieproblematiek. In januari 2017 is IMC Basis gestart op basisschool Caleidoscoop in Almere waar elke woensdagochtend de kinderen verwachtingsvol uitkijken naar een nieuwe en inspirerende gastdocent die hun toekomst een stukje dichterbij brengt...

Vaandeldrager

Gemma Beij en Bonny O'Brien

Gemma werkt voor IMC Weekendschool en is de bevlogen projectleider van IMC Basis. Zij vindt het feit dat IMC Basis plaats vindt in de context van de reguliere basisschool een grote kracht. "De door de leerlingen opgedane ervaringen kunnen verwerkt worden in de lesstof waardoor leren meer betekenis krijgt voor de leerlingen en zij meer betrokken raken bij de lesstof. Je gunt het alle kinderen!"

 

Bonny is Coördinator IMC Basis Almere op basisschool Caleidoscoop in Almere. Haar jarenlange ervaring in het onderwijs helpt haar bij het ontwikkelen en voorbereiden van de IMC lessen. In nauw contact met de gastdocenten zorgt zij wekelijks voor een IMC les. Het inspireert haar enorm dat zij op deze manier in staat is om het onderwijs voor de leerlingen van groep 7/8 van de Caleidoscoop betekenisvoller en leuker te maken. "Doordat professionals met passie over hun loopbaan praten en de kinderen daarnaast laten ervaren hoe het is om een bepaald beroep uit te oefenen, worden de kinderen wereldwijs en kunnen zij zich hun droombaan voorstellen. Dít is zonder enige twijfel mijn droombaan!"